Informace pro uchazeče

Chcete se u nás zaměstnat?

Pokud vás oslovila některá z pracovních pozic, klikněte na danou pozici v přehledu aktuálně nabízených a vyberte si z uvedených možností jak se s námi spojit. Nebo nás kontaktujte a naši zaměstnanci vám naleznou práci u jednoho z našich partnerů.

Pro všechny naše uchazeče platí tyto hlavní podmínky:

 • Doklady potřebné k pracovnímu pohovoru:
  • Platný doklad totožnosti
  • Kartička zdravotního pojištění
  • Potravinářský průkaz (v případě, že ho nemáte, rádi vám s jeho vyřízením pomůžeme)
  • Uchazeči na pozici pokladní – výpis z registru trestů ne starší než 3 měsíce
 • Výplatný termín všech pozic je po 20. dnu v měsíci, ve kterém jste uzavřeli smlouvu a zaslali platný pracovní výkaz.
 • Výplatu si lze vyzvednou osobně na jedné z našich poboček, nebo ji zaslat na váš bankovní účet. Pokud účet v ČR zatím nemáte, poradíme vám s jeho zřízením.
 • Nabízíme možnost týdenních záloh
 • Pokud budete vykazovat přes pracovní výkaz, musí obsahovat následující informace:
  • Vaše jméno a příjmení
  • Potvrzený počet odpracovaných hodin
  • Místo výkonu práce a pracovní pozice, která vám byla přidělena
  • Za který měsíc je výkaz odevzdán

  Více informací o výkazech, mzdách a zálohách

 • Okamžitá denní reakce na požadavky odběratele v návaznosti na počet a kvalitu personálu
 • Zrušení směny lze domluvit telefonicky, nebo na jedné z našich poboček, nejpozději 24h před plánovanou směnou.
 • Pokud chcete ukončit pracovní poměr, lze se domluvit na naší pobočce.

 

Změny v zákoníku práce v roce 2023 a 2024

Rozšíření informační povinnosti vůči zaměstnancům

Informační povinnost není nová, už nyní je zaměstnavatel povinen informovat zaměstnance o řadě skutečností týkajících se pracovního poměru. Například o délce dovolené, o výpovědních dobách apod.

Novela rozšiřuje tuto informační povinnost o další skutečnosti, jsme proto povinni informovat zaměstnance mimo jiné o:

 • době trvání a o podmínkách zkušební doby,
 • stanovené týdenní pracovní době
 • rozsahu práce přesčas,
 • odborném rozvoji, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje,
 • orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné,
 • podmínkách elektronického doručování písemností (pokud bude zaměstnanec dávat k elektronickému doručování souhlas), a
 • podmínkách vysílání zaměstnanců na území jiných států (pro případ, že je dotyčný zaměstnanec skutečně do zahraničí vysílán).

Pokud informace nejsou obsaženy přímo v pracovní smlouvě, je zaměstnavatel povinen informovat zaměstnance písemně nejpozdeji do 7 dnů od vzniku pracovního poměru (dosud byla lhůta jeden měsíc).

Zaměstnanci musí být informování také o jakýchkoliv změnách údajů a skutečností, na které se vztahuje informační povinnost, a to bezodkladně, nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. Tato povinnost se nevztahuje na změny právních předpisů, vnitřních předpisů a kolektivních smluv.

Informační povinnost platí v plném rozsahu i na dohody o pracích konaných mimo praocvní poměr, tedy i na dohodu o provedení práce („DPP“) a dohodu o pracovní činnosti („DPČ“).

Stávající zaměstnanci, kteří byli již informování podle ZP platného před účinností novely, mohou požádat o to, aby byli informování znova podle rozšířené povinnosti. Zaměstnavatel jim pak musí vyhovět nejpozději do 7 dnů od podání žádosti.

 

Dohody mimo pracovní poměr (DPP a DPČ)

Stručný přehled základních změn:

 • nová povinnost rozvrhnout zaměstnanci na dohodě pracovní dobu v písemném rozvrhu,
 • sjednocení pracovní doby a doby odpočinku (tj. i na dohody se vztahuje úprava přestávek v práci, garance nepřetržitého odpočinku atd., stejně jako tomu je u pracovní smlouvy),
 • i na „dohodáře“ se vztahuje úprava překážek v práci v plném rozsahu,
 • zavádí se právo na dovolenou a vzorec výpočtu délky dovolené,
 • právo „dohodářů“ požádat si o přechod do pracovního poměru a následná vyšší ochrana i v případě, že žádost zaměstnavatel odmítne.

 

Naši pracovníci nás hodnotí

„Nemám co vytknout, naprosto profesionální přístup, pomohli mi i s bydlením.“

Petra

Brno

„Profesionální jednání, práci mi sehnali už do 2 dnů a vydělal jsem si na dárky k vánocům.“

Michal

Praha

„Byl jsem hodně spokojený, o letních prázdninách mi sehnali praci a vydělal jsem si na nový počítač.“

Pavel

Praha

„Rychlé jednání, velmi profesionální přístup. Pomohli i s vyřízením potřených dokladů“

Jitka

Plzeň

„Dobrá komunikace a spolupráce. Pomohli mi najít práci včetně ubytování.“

Aleš

Mladá Boleslav