Informace ke mzdám a zálohám

Snažíme se zajistit co nejrychlejší a nejpohodlnější proces výplácení mezd a záloh, aby naši zaměstnanci mohli mít vždy jistotu, že dostanou své peníze včas. Níže naleznete všechny potřebné informace k výkazům práce a možnostem vyplácení mezd a záloh.

Výkazy práce

Výkazy slouží jako podklad k vašim mzdám. Odevzdávají se vždy nejpozději do 3. dne v měsíci za měsíc předchozí a to buď:

  • osobně na pobočce,
  • zasláním na Whatsapp svému přidělenému koordinátorovi,
  • nebo e-mailem.

Pracovní výkaz musí obsahovat následující informace:

  • Vaše jméno a příjmení
  • Potvrzený počet odpracovaných hodin
  • Místo výkonu práce a pracovní pozice, která vám byla přidělena
  • Za který měsíc je výkaz odevzdán

Mzdy bezhotovostní

Jsou odesílány 20-22 dne v měsíci. V případě, že tento termín připadne na víkend, je mzda odeslána následující pracovní den.

Mzdy hotovostní

Hotovostní mzdy jsou vypláceny na pobočce společnosti dle rozpisu viz níže vždy od 9:00 do 16:00 hod. Rozpis je vždy aktualizován na následujíci 3 měsíce.

Aktuální termíny výplaty mezd v hotovosti:

leden – 22. a 23. 2. 2024
únor – 22. a 25. 3. 2024
březen – 24. a 25. 4. 2024
duben – 23. a 24. 5. 2024
květen – 24. a 25. 6. 2024
červen – 23. a 24. 7. 2024

Reklamace mezd

V případě nesrovnalostí s vaší mzdou je třeba podat podnět osobně či telefonicky.

Reklamaci mzdy vyřešíme nejpozději do 3 dnů od vašeho podání a budeme vás kontaktovat ohledně řešení vzniklé situace.

Zálohy

Zálohy jsou vypláceny pouze v hotovosti a to v termínech středa a pátek na pobočce společnosti.

Zálohy se vyplácejí max. za 7 dní zpětně

S sebou si vždy přineste řádně vyplněný a potvrzený pracovní výkaz.

V případě žádosti o větší zálohu je třeba vždy váš požadavek nahlásit nejpozději v pondělí do 12 hod. vašemu přidělenému koordinátorovi.

Na vyplacení zálohy nevzniká žádný právní nárok. V případě nesrovnalostí rozhoduje o vyplacení zálohy vedoucí pracovník.

Podívejte se na naši nabídku volných pracovních pozic.