Informace pro brigádniky

Jste naším brigádníkem a potřebujete pomoct, nebo poradit?

Zde naleznete základní informace, které souvisí s brigádnickým pracovním poměrem a které jsou platné bez ohledu na pozici, která vás zaujala, nebo na které aktuálně pracujete.

Jako brigádníci jste povinni:

  1. Uzavřít se zaměstnavatelem Dohodu o pracovní činnosti.
  2. Na brigádě mít při sobě Pracovní výkaz nebo čipovou kartu.
  3. Při vyplácení odměny doložit občanský průkaz.

Rozlišujeme 3 kategorie brigádníků, se kterými aktuálně spolupracujeme:

  • Nezaměstnaní, kteří jsou v evidenci Úřadu práce (dále ÚP)
  • Samoplátci – nezaměstnaní, kteří nejsou v evidenci ÚP
  • Studenti

Podívejte se na naši nabídku volných pracovních pozic.

Je důležité, abyste se zajímali o podmínky platby zdravotního a sociálního pojištění a odvodu daní. Pro každou kategorii se podmínky dané zákonem liší. Pokud vás zajímá jak, a co je potřeba si ohlídat, abyste stanovené podmínky splnili, podívejte se na následující informace.

Brigáda a zdravotní pojištění

Za jakých okolností budete jako brigádník platit zdravotní pojištění?

Zálohy na zdravotní pojištění nebudete odvádět v případě, že si za měsíc vyděláte méně než 4 000 Kč hrubého. V opačném případě je vaší povinností si zdravotní pojištění platit. To se pak odvádí z celé částky vaší hrubé mzdy.

Zdravotní pojištění platíte vy i zaměstnavatel

Vy si jako zaměstnanec odvádíte na zdravotní pojištění 4,5 % ze své hrubé mzdy. Váš zaměstnavatel za vás pak odvádí pojistné ve výši 9 %. Dávejte si pozor na to, že můžete být i několikanásobným plátcem zdravotního pojištění v závislosti na počtu činností, kterým se věnujete. A není podstatné, zda jste student nebo nezaměstnaný vedený v registru ÚP.

Brigáda a sociální pojištění

Kdy si budete jako brigádník platit sociální pojištění?

Sociální pojištění neodvádíte v případě, že se vaše hrubá mzda nepřehoupne nad 4 000 Kč – tedy v  případě tzv. zaměstnání malého rozsahu. Je-li váš měsíční výdělek vyšší, odvádíte sociální pojištění z hrubé mzdy.

Sociální pojištění platí zaměstnavatel i vy

Sociální pojištění odvádíte vy jako zaměstnanec, ale i váš zaměstnavatel. Vy ze své hrubé mzdy odvádíte na pojištění 6,5 %, váš zaměstnavatel pak za vás odvádí pojistné ve výši 25 %.

Myslete také na to, že můžete být i několikanásobným plátcem sociálního pojištění v závislosti na počtu činností, kterým se věnujete. A není podstatné, zda jste student nebo nezaměstnaný vedený v registru ÚP.

Studentská brigáda

Statut studenta pro vás bude platit, pokud jste student:

  • denního studia na SŠ,
  • denního studia na VOŠ,
  • denního studia na VŠ (modul bakalářský, magisterský či doktorský),
  • denního pomaturitního studia u akreditované instituce – v případě, že ke studiu nastoupíte do jednoho kalendářního roku po vykonání zkoušky u předchozího studia a po dobu celého školního roku čítá vyučování minimálně dvacet 45 minutových hodin za týden.

Pokud máte na SŠ a VOŠ jiné než denní studium, nejste výdělečně činní nebo nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci, také získáváte statut studenta.

Musíte doložit potvrzení o studiu

Statut studenta musíte doložit aktuálním potvrzením o studiu, a to 2x ročně – pro každý semestr zvlášť. První platí od září do konce podzimního semestru. Druhé pak od února nebo března až do 31. 8., u posledních ročníků do 30. 6.

Brigádníci z úřadu práce

Pokud jste vedeni v registru Úřadu práce (ÚP), máte povinnost to svému zaměstnavateli oznámit.

Platíte zálohy na pojištění

Zdravotní a sociální pojištění budete odvádět v případě, že se vaše hrubá mzda přehoupne nad 2 500 Kč. Platí pro vás tedy stejné podmínky, jako pro ostatní brigádníky – studenty, důchodce atd.

Pokud jste vedeni na ÚP, důležité je, abyste si kontrolovali výši svého hrubého měsíčního výdělku. Ten by neměl přesáhnout 5 500 Kč. Pokud se tak stane, budete z registru ÚP vyřazeni.